A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська психіатрична лікарня" Уманської міської ради

Напрямки діяльності

Мета та предмет діяльності

1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної психіатричної і наркологічної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, яке постійно проживає (перебуває) на території міста Умань та шести прилеглих районів,а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є:

 1. створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 2. надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та оплатній основі спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб чи інших розладів здоров’я;
 3. надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги;
 4. організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 5. організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 6. проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 7. проведення профілактичних оглядів;
 8. виробництво лікарських засобів;
 9. придбання, зберігання, перевезення, реалізація, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 10. організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 11. видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 12. видавництво учбової та монографічної літератури;
 13. навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 14. провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 15. здійснення іншої незабороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвиток та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів після дипломної освіти.

4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, що незаборонені законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора