A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська психіатрична лікарня" Уманської міської ради

Відділ інфекційного контролю (ВІК)

КНП «ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ»

 

 

Н А К А З

 

      02.10.2023р.                                                                            № 51                                      

                                                    м. Умань      

 

Про створення відділу

інфекційного контролю (ВІК) в

КНП «Психіатрична лікарня» м. Умань

На виконання наказу Міністерства охорони здоров᾿я України від 03.08.2021р. № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров᾿я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення», з метою забезпечення організації профілактики інфекцій та інфекційного контролю в Комунальному некомерційному підприємстві «Уманська психіатрична лікарня» Уманської міської ради( далі КНП «Психіатрична лікарня», -

НАКАЗУЮ:

 1. Створити в КНП «Психіатрична лікарня» Відділ інфекційного контролю.
 2. Призначити завідуючим Відділом інфекційного контролю далі (ВІК) санітарного лікаря Сергія ТОКУНОВА.
 3. Затвердити Положення про відділ інфекційного контроля КНП «Психіатрична лікарня» ( Додаток 1).
 4. Інспектору з кадрів розробити  штатний розпис ВІК, згідно з вимогами нормативів в наказі від 03.08.2021р. № 1614  (Додаток 2)
 5. Затвердити склад ВІК (Додаток 3)
 6.  Відділу з інфекційного контролю:
  1. Розробити та подати на затвердження Посадові інструкції працівників ВІК.                    Термін виконання до 01.12.2023р.
  2. Розробити та забезпечити впровадження Стандарту операційної процедури (СОП), щодо порядку ведення обліку, звітності та епідемічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами, реєстрації інфекційних хвороб, пов᾿язаних з наданням медичної допомоги далі (ІПНМД)

                                                      Термін виконання до 30.10.2023р.

  1.  Підготувати Програму та План проведення навчань медичних працівників структурних підрозділів з наступних питань:
 1. Впровадження заходів з профілактики  інфекцій та інфекційного контролю;
 2. Дотримання методики покращення гігієни рук;

     Термін виконання до 30.10.2023р.

 1. Для перевірки якості знань і практичних навичок у працівників підприємства з профілактики інфекцій та інфекційного контролю далі (ПІК) та гігієни рук розробити чек-лист (контрольні списки, анкети) та Графік проведення таких перевірок.
 2. Розробити та затвердити систему допуску працівників до виконання професійних обов᾿язків залежно від пройдених навчань і підготовки ПІК та гігієни рук.
 3. Розробити та затвердити програму навчань з ПІК та гігієни рук пацієнтів та членів їх родин.
 4. Розробити (адаптувати, переглянути) та забезпечити контроль за впровадженням в роботу підприємства наступних СОП:
 • порядок ведення обліку, звітності та епідемічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами, реєстрації інфекційних хвороб, пов᾿язаних з наданням медичної допомоги;
 • використання медичних рукавичок;
 • використання медичних (хірургічних) масок;
 • використання захисних окулярів та щитків;
 • використання халатів захисних від інфекційних агентів;
 • респіраторна гігієна та етикет кашлю;
 • виконання ін᾿єкцій;
 • поводження з білизною;
 • поводження з медичним обладнанням;
 • поводження з інструментарієм;
 • поводження з медичними відходами;
 • поводження з відходами;
 • очищення і дезінфекція;
 • стандартні засоби захисту;
 • профілактика інфікування під час медичних маніпуляцій;
 • профілактика передавання мікроорганізмів з множиною резистентністю до антимікробних препаратів;
 • очищення, дезінфекція і стерилізація медичних виробів;
 • раціональне використання антимікробних препаратів;
 • збір, зберігання і транспортування зразків біологічних матеріалів для проведення мікробіологічних (бактеріологічних) досліджень;
 • гігієні рук.

                                              Термін виконання: з 10.10.2023р.

 1. Довести даний наказ до відома керівників структурних підрозділів та медичних працівників підприємства.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор

КНП «Психіатрична лікарня»                      Ірина ОМЕЛЯНЧУК

 

 

                                                                                                          Додаток № 1

до Наказу № 30 від 01.02.2024р.

 

 

 

 

План дій

з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в

комунальному некомерційному підприємстві «Уманська психіатрична лікарня»

Уманської міської ради на 2024 рік

 

з/п

Необхідні дії та завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Ресурси

(бюджет)

Відповідальні виконавці

Досягнення або  результат

(із коротким описом та датою завершення)

І

Організаційні заходи. Оцінка інфраструктури

1.1

Затвердити бюджет для забезпечення роботи ВІК:

закупівля офісного обладнання (комп’ютер і програмне забезпечення, телефон, підключення до мережі Інтернет), забезпечення канцелярського приладдя і запланованих

 Лютий

2024

Показник вважається виконаним у разі : 

1.Виділене окреме приміщення для працівників ВІК.

2.ВІК забезпечений канцелярським приладдям, оргтехнікою (комп’ютер і програмне забезпечення, телефон, підключення до мережі Інтернет).

 

 

5500 грн для придбання канцелярських товарів

Директор закладу.

головний бухгалтер.

 

 

1.2

Провести системну базову самооцінку наявної інфраструктури, умов та заходів для ПІІК в «Уманська психіатрична лікарня»згідно чек-листів, затверджених наказом МОЗ України від 03.08.2021 №1614, і розробити письмовий план дій на 2024 рік , на основі визначених пріоритетів.

 

Грудень

2024

 

 

 

1.Проведена базова самооцінка заходів ПІІК в відділеннях стаціонару.

2. Проведена базова самооцінка заходів ПІІК в підрозділах «Уманська психіатрична лікарня»

3.Визначені проблемні питання та напрямки роботи по впровадженню ПІІК.

 

 

Не потребує

Директор закладу,

 зав .ВІК, ,

Головна медична сестра

 

 

1.3

Розрахувати і затвердити первинний бюджет для впровадження ПІІК, врахувавши необхідні

- інженерні рішення, зміни в матеріально-технічному забезпеченні;

-кадрові ресурси ;

-наявні навчальні та наглядні матеріали, посібники.

Березень-квітень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розраховано кошторис у відділеннях наркологічне та психіатричне :

-утримання системи вентиляції та заходів захисту повітря,

-водопостачання та каналізування;

-контролю стану стерилізаційного обладнання;

-поводження з відходами;

-створення умов дотримання гігієни рук;

-дотримання стандартних та спеціальних заходів захисту, в т.ч. порядку очищення приміщень;

-забезпечення навчальними та наглядними матеріалами.

 

Згідно розрахунків

Директор закладу,

завідувач    ВІК, головна медична сестра, старші медичні сестри відділень .

 

1.5

Провести зустріч та обговорити ПІІК із керівництвом

«Уманська психіатрична лікарня».

 

квітень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Проведено аналіз попередньо визначених проблемних питань та заходів їх вирішення, затверджено обсяг заходів та кошторис.

Не потребує

Завідувач    ВІК,

головний бухгалтер

 

1.6

Організувати епіднагляд профілактики інфекцій пов᾿язаних з наданням медичної допомоги.

травень  2024

 1. Визначені групи інфекцій для проведення епіднагляду та розроблені відповідні заходи епіднагляду.
 2. Розроблені індикатори моніторингу для збору і оцінки даних, визначені відповідальні фахівці.
 3. 3.Погоджені заходи з керівництвом відповідних підрозділів.

Не потребує

Завідувач   ВІК,

Лікарі відділень

 

1.7.

Створити міждисциплінарну групу

Березень-червень

Склад групи затверджено наказом керівника

Не потребує

Директор закладу

 

ІІ

Заходи розробки і впровадження СОП з ПІІК

2.1

Розробити, адаптувати, затвердити та впровадити в роботу СОП :

 

Березень 2024Квітень 2024

Травень2024

Липень 2024

 

- Ізоляція пацієнтів з ознаками інфекційних захворювань

- Заходи захисту за різних клінічних проявів

- Розміщення пацієнтів у стаціонарі

- Крапельні заходи захисту

- Контактні та повітряні заходи захисту

- Додаткові заходи захисту

- Очищення та дезінфекція обєктів внутрішнього середовища

- Використання ЗІЗ під час догляду за пацієнтами з ознаками інфекційних захворювань

- Стандартні заходи захисту

- Гігієна рук

- Одягання  медичних       рукавичок

- Знімання медичних рукавичок

- Миття рук з милом та водою

- Догляд за руками

- Надягання та знімання засобів індивідуального захисту

- Барєрні засоби захисту

- Запобігання поширенню кишкових інфекцій

- Вимірювання артеріального тиску

- Запобігання поширенню інфекцій, що передаютьсмя повітряним шляхом

-  Запобігання поширенню інфекцій, що передаютьсмя крапельним шляхом

- Безпека приготування та видачі їжі

- Дезінфекція некритичних виробів та засобів захисту

- Контроль якості харчової сировини

- Правила відвідування структурних підрозділів лікарні

- Дії в разі аварійного забруднення обєктів біологічним матеріалом

- обслуговуваеея бактерицидних опромінювачів

- Організація прання білизни

- Заходи профілактики інфекцій та інфекційного контролю для пацієнтів та персоналу

- Засоби респіраторного захисту

- Запобігання поширенню парентеральних інфекцій. Профілактика інфікування ВІЛ-інфекцією. Дії медпрацівників при аварії.

- Організація заміни білизни

- Застосування лікарських засобів сублінгвально (під язик)

- Застосування лікарських засобів перорально ( через рот)

- Безпека при проведенні інєкцій, профілактика ПІІК

- Виконання підшкірної інєкції, профілактика ПІІК

- Транспортування використаних виробів медичного призначення

- Внутрішньовенне струминне ведення лікарських засобів

- Догляд за периферичним внутрішньо-судинним катетером

- Постановка периферичного внутрішньо-судинного катетера

- Дезінфекція обєктів внутрішнього середовища

- Взяття крові з вени

- Збору та транспортування мазка із носоглотки на наявність менінгококу

- Катетеризація сечового міхура у жінок

- Катетеризація сечового міхура у чоловіків

- Профілактика КАІ сечових шляхів

- Загальна організація проведення перевязок

- Обслуговування дозаторів з рідким милом та антисептиком

- Повірка бактерицидних опромінювачів

 

 

 

Завідувач  ВІК,

головна медична сестра,

старші медичні сестри відділень .

 

ІІІ

Заходи навчання і підготовки з ПІІК

3.1

Визначити координатора навчання і підготовки з ПІІК.

Січень  2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Затверджені посадова інструкції, визначений графік роботи.

Не потребує

Директор,

Завідувач ВІК

 

3.2

Проведення систематичного навчання працівників «Уманська психіатрична лікарня» з ПІІК та гігієни рук.

При поступленні на роботу  та раз у рік  2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розроблені і затверджені програма та графік навчання і підготовки з ПІІК, гігєни рук для працівників “«Уманська психіатрична лікарня»

200 грн
(канцтовари).

Завідувач ВІК,

Координатор з навчання

 

3.3

 

Перевірка знань та практичних навичок

Червень  -грудень 2024

2.Розроблені і затверджені чек-листи (контрольні списки, анкети) перевірки знань та практичних навичок «Уманська психіатрична лікарня».за напрямами :

-гігієна рук;

-стандартні заходи захисту;

-заходи захисту, засновані на недопущенні інфікування;

-очищення та дезінфекція приміщень;

-поводження з медичними відходами;

-дотримання СОП щодо профілактики ІПНМД.

200 грн
(канцтовари).

Завідувач ВІК,

Координатор з навчання

 

3.4

Допускати працівників до виконання професійних обов’язків залежно від пройдених навчання і підготовки з ПІІК.

Червень – грудень 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розроблений і затверджений порядок допуску працівників до виконання професійних обов’язків залежно від пройдених навчання і підготовки з ПІІК (отриманих результатів перевірки знань і практичних навичок)

Не потребує

Завідувач ВІК,

Епідемолог ,

Інженер з техніки безпеки,

координатор з навчання

 

 

3.5

Скласти графік проведення навчання серед персоналу стаціонару з гігієни рук згідно затверджених СОПів.

 квітень 2024

 

Показник вважається виконаним у разі:

1. Графік навчання довести до відома працівників лікарні.

Графік проведення навчання погоджений  Директором лікарні.

Не потребує

Завідувач ВІК,

Епідеміолог ,

Координатори з навчання

 

3.6

Проводити зовнішній моніторинг, оцінку знань і практичних навичок з ПІІК, гігієни рук у працівників «Уманська психіатрична лікарня»

Червень -

Грудень 2024

1.Затверджений графік та склад комісії для проведення зовнішнього моніторингу і оцінки знань і практичних навичок з ПІІК у працівників «Уманська психіатрична лікарня»

Не потребує

Завідувач ВІК,

Епідемііолог ,

Координатори з навчання

 

3.7

Розрахувати і затвердити бюджет для розробки макетів та  закупівлі пам’яток для медичних працівників

Березень -

Травень 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розроблено і затверджено керівником ЗОЗ макети пам’яток  для працівників

2000 грн.

Керівник ВІК,

Епідеміолог, координатор з навчання, завідувачі структурних підрозділів

 

IV

Заходи  епідеміологічного нагляду за ІПНМД

4.1

Впровадити епідеміологічний нагляд за бактеріями з множинною та панрезистентністю до антибактеріальних препаратів.

 

Вересень-жовтень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1. Впроваджено епідеміологічний нагляд за бактеріями з множинною та панрезистентністю до антибактеріальних препаратів.

 

Не потребує

Керівник ВІК

Координатор  з антимікробних препаратів

 

4.2

Провести  визначення розповсюдженості інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги.

червень

 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Проведено ретроспективний аналіз інфекційних захворювань, зареєстрованих серед пацієнтів стаціонару та ІОХВ.

Не потребує

Епідеміолог ВІК,

старші медичні сестри відділень .

 

4.3

Впровадити епідеміологічний нагляд за :

-інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги;

-бактеріями з множинною та панрезистентністю до антибактеріальних препаратів.

Листопад 2024

Показник вважається виконаним у разі:

Впроваджені карти збору даних щодо:

-катетер-асоційованих інфекцій кровотоку
 (катетеризація периферичної вени та центральної судини;

-катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів;

- моніторингу споживання антимікробних препаратів.

Не потребує

Епідеміолог ВІК,

старші медичні сестри відділень .

 

4.4

Проводити епідроззслідування інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги

При реєстрації

Показник вважається виконаним у разі:

1.Документально затверджений СОП дій на випадок виявлення інфекційних захворювань (спалаху) в підрозділах.

2.Наявні матеріали епідрозслідування випадку ІПНМД.

3.Проведені санітарно-мікробіологічні дослідження (за потреби).

Не поребує

Керівник ВІК,

Лікарі структурних підрозділів, Директор лікарні

 

4.5

Провести навчання  з дотримання  заходів щодо попередження занесення інфекційних захворювань

 

Вересень

2024

 

 

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розроблений та затверджений СОП попередження занесення інфекційних захворювань до відділень стаціонару.

2.Проведено навчання персоналу.

 

Не поребує

Керівник ВІК,

Епідеміолог , координатор з навчання, Лікарі структурних підрозділів, Директор лікарні

 

V

Заходи  для  запровадження  ІК за туберкульозом

5.1

Організувати опитування відвідувачів на захворювання зповітряним шляхом інфікування на етапі потрапляння пацієнта до закладу, розподіл потоків та ізоляцію пацієнта з підозрою на аерогенну інфекцію в окремому приміщенні для очікування,  перебування /обстеження/ лікування, забезпечити їх розмежування у часі (за графіком) при проведенні рентгенологічних, ендоскопічних та інших обстежень чи лікувальних процедур.

Лютий – грудень 2024 року

Скринінгова анкета затверджена керівником закладу. Опитування відвідувачів проводиться на етапі потрапляння пацієнта до закладу ( у приймальному відділенні, тощо), наявні заповнені анкети

Не потребує коштів

Керівник ВІК, Лікарі структурних підрозділів,

Директор лікарні

 

5.2

Розробити локальний клінічний маршрут пацієнта з підозрою на туберкульоз

Травень 2024

Розроблено та затверджено локальний маршрут пацієнта з підозрою на туберкульоз

Не потребує

Директор лікарні

 

5.3

Організувати роботу мікроскопії мокротиння в клініко-діагностичній  лабораторії, яка проводить дослідження на туберкульоз, відповідно до вимог інфекційного контролю 

Січень –лютий

2024

Укладено договір на проведення  аналізу ьак.посіву на ТБ.

Розроблений шлях транспорту біоматеріалу в лабораторії.

20 000 грн

головний бухгалтер, керівник ВІК

 

5.4

Підготувати та розмістити наглядну інформацію щодо етикету кашлю

Травень 2024

Визначено потребу в інформаційно-освітніх матеріалах та плакатах на тему «Етикет кашлю». Проведено фінансовий  розрахунок

Згідно фінансового розрахунку

Координатор навчання і підготовки з ПІІК, завідувач господарством

 

5.5

Розрахувати потребу, провести фінансові розрахунки та закупити респіратори

Вересень – листопад 2024

Проведено розрахунок потреби у респіраторах на рік. Проведено фінансовий розрахунок. Затверджено виділення коштів. Забезпечено 100% респіраторів згідно потреби

Згідно фінансового розрахунку

Керівник ВІК, Директор лікарні, головний бухгалтер, завідувач господарством

 

5.6

Визначити потребу, провести фінансові розрахунки та закупити екрановані УФБ-опромінювачі

Червень- вересень 2024

Визначено потребу в екранованих УФБ-опромінювачах. Проведено фінансовий розрахунок. Затверджено виділення коштів. Закуплено 100% УФБ-опромінювачів згідно потреби

Згідно фінансового розрахунку

Керівник ВІК, директор лікарні, головний бухгалтер, завідувач господарством

 

5.7

Облаштувати екранованими УФБ-опромінювачами зони високого ризику інфікування туберкульозом

Жовтень- грудень 2024

Зони високого ризику інфікування туберкульозом забезпечені екранованими УФБ-опромінювачами в обсязі 100%. Дотримані технічні вимоги щодо правил розташування та здійснюється облік роботи УФБ опромінювачів.

Не потребує

Керівник ВІК, завідувач господарством

 

5.8

Провести вимірювання параметрів безпечності використання УФБ-опромінювачів, оцінку ефективності роботи УФБ-ламп, визначення кратності очищення УФБ-ламп.

Жовтень- грудень 2024

Визначено відповідальну особу за обслуговування УФБ-опромінювачів. Складено та затверджено план обслуговування УФБ-опромінювачів. Вимірювання параметрів безпечності використання УФБ-опромінювачів, оцінка ефективності роботи УФБ-ламп проводиться кожні пів року, підтверджено протоколами вимірювань. Втзначена, та затверджена керівником закладу частота очищення УФБ-ламп

14 000 грн

Керівник ВІК, завідувач господарством, відповідальна особа

 

5.9

Проводити інструментальні заміри  ефективності роботи вентиляційних систем

Липень 2024

Визначено відповідальну особу. Проводяться інструментальні заміри ефективності роботи вентиляційних систем, що підтверджено протоколами, звітами

3 000 грн

Інженер з охорони праці

 

5.10

Забезпечити наявність респіраторів для медичних працівнгиків при роботі у зонах високого ризику інфікування туберкульозом

Січень-грудень2024

Забезпечено працівників в зонах високого ризику респіраторами в обсязі 100%. Респіратори відповідають національним стандартам. Забезпечено запас респіраторів у кількості не менше 3-х місячної потреби

Не потребує

Керівник ВІК, завідувач господарством, лікарі структурних підрозділів

 

5.11

Проводити моніторинг використання працівниками закладу респіраторів

Відповідно до графіку

Проведено моніторинг, згідно затвердженого графіку та чек-листа. Правильність використання медичними працівниками

Не потребує

Керівник ВІК

 

5.12

Проводити моніторинг вуикористання масок пацієнтами, відвідувачами, щодо яких є підозра на захворювання із повітряним, або крапельним шляхом інфікування

Відповідно до графіку

Маски доступні для пацієнтів при вході в заклад та в зонах високого ризику. Проведено моніторинг згідно затвердженого графіку та чек-листа. Використання масок пацієнтами, відвідувачами в зонах високого ризику складає 100%

Керівник ВІК

Керівник ВІК

 

5.13

Вирішити питання проведення якісного фіт-тесту медичним працівникам, які потребують використання респіраторів.

жовтень- грудень

Визначено відповідальну особу. Проведено фінансові розрахунки. Придбано набір для проведення фіт-тесту/ заключено угоду. Не менше 99% працівників, які потребують використання респіраторів, пройшли фіт-тест, що підтверджено протоколами фіт-тестування

7 000 грн

Керівник ВІК, керівник ЗОЗ, головний бухгалтер, відповідальна особа

 

VI

Заходи з режиму роботи, штатного розпису і навантаження на ліжко

6.1

Дотримувати робоче навантаження медичних працівників відповідно до посадових обов’язків.

 

Червень 2024

-

Грудень 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розрахована необхідна кількість працівників відповідно до посадових обов’язків і робочого навантаження.

 

Інспектор відділу кадрів, старші медичні сестри відділень .головна медична сестра

 

6.2

Контролювати дотримання правила «один пацієнт на одне ліжко».

Червень 2024

Вересень

2024

 

Грудень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Дотримується правило

«один пацієнт на одне ліжко».

Не потребує

Старші медичні сестри відділень .епідеміолог ВІК

 

6.3

Забезпечити дотримання правила «відстань між ліжками не менше 1 метра»

 

Вересень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

Дотримується правило

«відстань між ліжками не менше 1 метра»

 

Епідеміолог

старші медичні сестри відділень

 

VII

Забезпечення належного матеріально-технічного стану приміщень, наявності матеріалів та обладнання

7.1

Забезпечити умови дотримання гігієни рук в визначених «пілотних відділеннях».

Червень 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Замінено санітарно-технічне обладнання: встановлені ліктьові крани.

2.Біля раковин облаштовані закриті диспенсери для паперових рушників.

3.Встановлені диспенсери для антисептиків в кожній точці догляду за пацієнтом.

 

Завідувач господарством.Завідувач ВІК,

 головна медична сестра, головний бухгалтер

 

7.2

Обладнати палати ізоляції пацієнтів з підозрою на інфекційні захворювання   у відділеннях стаціонару КНП «Уманська психіатрична лікарня».

Липень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Виділені палати для тимчасової ізоляції пацієнтів з ознаками інфекційного захворювання.

 

Завідувач господарством,

старші медичні сестри відділень ,

Завідувач ВІК

 

7.3

Забезпечити структурні підрозділи  «Уманська психіатрична лікарня»  сучасним обладнанням для прибирання.

Червень- листопад

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Проведено оцінку й розрахунок необхідної кількості прибирального інвентарю.

2.Визначені мінімальні вимоги до прибирального інвентарю.

3.Виділено необхідне фінансування та проведена закупівля.

Згідно фінансового розрахунку

Завідувач господарством, головна медична сестра, головний бухгалтер

 

7.4

Контролювати стан вентиляційних систем.

Серпень 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Перевірка стану функціонування систем вентиляції проведена згідно визначеного терміну.

2.Наявне документальне підтвердження.

 

Інженер з охорони праці .

 

7.5

Контролювати стан стерилізаційного обладнання.

листопад 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Проведена повірка термометрів  стерилізаційного обладнання згідно визначеного терміну.

2.Наявне документальне підтвердження.

 

8 000 гр

Інженер метролог, головна медична сестра

 

7.6

Провести розрахунок та забезпечити структурні підрозділи  «Уманська психіатрична лікарня»  ємностями для збирання, тимчасового зберігання і транспортування медичних відходів.

Червень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Проведено оцінку й розрахунок необхідної кількості ємностей, інвентарю для поводження з відходами.

2.Виділено необхідне фінансування та проведена закупівля.

Згідно фінансового розрахунку

Завідувач господарством, головна медична сестра, головний бухгалтер

 

7.7

Забезпечити дотримання стандартів очищення приміщень.

Червень 2024

Вересень

2024

Грудень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Здійснюється реєстрація проведених прибирань.

Не потребує

старші медичні сестри відділень .

 

7.8

Забезпечити дотримання стандартів захисту повітря.

Червень 2024

Вересень

2024

Грудень

2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Розрахована необхідна кількість УФбактерицидних промінювачів.

2.Придбана необхідна кількість (100%) бактерицидних опромінювачів.

3.Дотримані технічні вимоги щодо правил розташування бактерицидних опромінювачів.

4.Здійснюється облік роботи бактерицидних опромінювачів.

20 000 грн.

старші медичні сестри відділень .,

Завідувач ВІК, головна медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Заходи застосування мультимодальної стратегії з впровадження ПІІК

8.1

Впроваджувати ПІІК в «Уманська психіатрична лікарня» на принципах мультимодальній стратегії:

-розроблені та проведені навчальні заходи із працівниками (з обов’язковим залученням керівництва) щодо необхідності ММС;

-під час навчання і підготовки працівників  з ПІІК постійно акцентується увага на необхідності ММС для формування культури безпеки.

Вересень  2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.Проведена оцінка інфраструктури робочих місць, точок догляду за пацієнтами.

2.Визначені та розраховані заходи приведення інфраструктури у відповідність до нормативних вимог.

3.Розроблені стандарти ПІІК, гігієни рук.

4.Впроваджена ефективна система навчання медичного та немедичного персоналу.

5.Запроваджені заходи моніторингу і оцінки.

6.Сформована культура безпеки .

 

Директор лікарні,

Головна медична сестра,

Завідувач ВІК,

Завідувач господарством

 

8.2

Розповсюдження (наприклад, в групах в соцмережах для працівників) наукових доказів ефективності ММС.

грудень 2024

 

Не потребує

Завідувач ВІК

 

8.3

При розробці/внесенні змін в плани дій з ПІІК (річний і довгостроковий) враховуються всі компоненти ММС.

Лютий

2024

 

грудень 2024

Показник вважається виконаним у разі:

1.План заходів з впровадження ПІІК на 2024 рік змінюється/доповнюється протягом року.

2.Розроблений довготривалий (п’ятирічний) план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю).

 

Не потребує

Директор лікарні,

Головна медична сестра,

Завідувач ВІК,

Завідувач господарством

 

                       

 

 

 

 

Завідувач  ВІК  КНП « Психіатрична лікарня»                                                  Сергій ТОКУНОВ

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора